* صد دلار سرمایه گذاری = درآمد روزانه 1.13 $ * * خرید و فروش امن با پایتخت اکسچنج *
 100 دلار سرمایه گذاری = درآمد روزانه 1.13 $

from