* خرید و فروش امن با پایتخت اکسچنج *
, اثبات و اسناد پرداختی ها
: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت هاي سایت را مشاهده می کنید


پرداختي هاي درانتظار واريز به حساب كاربران

تا این لحظه هیچ پرداخت در انتظاري موجود نيست !

پرداختي هاي واريز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا اين لحظه به کاربران 5822000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید :
ردیفزمان درخواستزمان واريزمبلغ ( تومان )نام كاربرينحوه واريز
12019/10/30 در 14:122019/10/30 در 17:3710000mehdi66پايا
22019/09/22 در 20:212019/09/23 در 00:4990000mansooreh37tپايا
32019/09/20 در 01:202019/09/20 در 13:022000alibrzپايا
42019/09/07 در 20:052019/09/08 در 20:59160000mansooreh37tپايا
52019/09/03 در 00:042019/09/03 در 20:512000ahmad59aپايا
62019/09/02 در 12:402019/09/02 در 13:566000ashkaan56پايا
72019/08/08 در 10:372019/08/08 در 16:332000ht3617پايا
82019/08/03 در 11:002019/08/03 در 14:13231000mansooreh37tپايا
92019/07/30 در 14:572019/07/31 در 13:4810000ali000پايا
102019/07/30 در 09:022019/07/30 در 12:5114000azi49پايا
112019/07/18 در 08:062019/07/18 در 20:10200000mansooreh37tپايا
122019/07/16 در 15:202019/07/17 در 01:2510000axiaaxiaپايا
132019/07/14 در 13:512019/07/15 در 01:062000reza4651پايا
142019/07/02 در 15:152019/07/02 در 23:572000vahidreza172پايا
152019/06/24 در 16:022019/06/24 در 21:062000dems5671پايا
162019/06/22 در 10:112019/06/22 در 10:1910000mehdi66پايا
172019/06/22 در 00:312019/06/22 در 00:34200000mansooreh37tپايا
182019/06/12 در 06:282019/06/12 در 22:032000omidniپايا
192019/06/08 در 11:242019/06/10 در 00:162000baransپايا
202019/06/07 در 15:122019/06/08 در 02:412000khani2021356پايا
, اثبات و اسناد پرداختی ها